Mobile: 513 123 590 | Warszawa 03-423 ul. Mała 7 lokal 27

kontakt@firmasprzatajaca.warszawa.pl


Przy doborze firmy czyszczącej - piorącej wykładziny dywanowe, należy zwrócić uwagę na następujące sprawy :

Czyszczenie powinno być dwufazowe. Płukanie ekstrakcyjne musi być poprzedzone natryskiem i wtarciem presprayu najlepiej maszynowo urządzeniem Carpet Cleaner™ z przeciwbieżnymi szczotkami walcowymi lub ręcznie, mającego za zadanie rozpuszczenie brudu.

Srodki chemiczne powinny mieć atesty organizacji WOOLSAFE potwierdzające, że nadają się do bezpiecznego czyszczenia wykładzin wełnianych, jeśli takie są zainstalowane. Nie wolno jest na wykładzinie tkanej oraz tufowanej ciętej stosować maszyn jednotarczowych (dyskowych). Jeśli konieczne jest wtarcie presprayu w celu rozpuszczenia silnych zabrudzeń, należy do tego używać maszyn ze szczotkami walcowymi. Należy upewnić się jak wykonawca zamierza wcierać prespray.

Sprzęt używany do ekstrakcji powinien spełniać najwyższe parametry tachniczne odnośnie ciśnienia (minimum 7 barów) oraz siły ssania (minimum 3500 mm słupa wody). Konieczne jest też użycie maszyny z przepływowym podgrzewaczem wody. Użycie słabszych maszyn powoduje nadmierne przemoczenie wykładziny. Nie wolno dopuścić do przemoczenia podłoża wykładziny, ze względu na ryzyko kurczenia lub pofalowania się wykładziny albo delaminacji (rozwarstwiania). Nadmierne przemoczenie powoduje też wydłużenie czasu schnięcia wykładziny a to sprzyja rozwojowi pleśni i bakterii. Warto upewnić się że wykonawca ma tego świadomość.

Do obowiązków wkonawcy należy również :

Proponujemy zwrócić się do potencjalnej firmy czyszczącej - piorącej wykładziny dywanowe o pisemne przedstawienie procedur, jakie wykonuje w trakcie czyszczenia. Warto zwrócić uwagę na elastyczność wykonawcy i możliwość dostosowania się do rytmu pracy na obiekcie. Odpowiednie czyszczenie wykładzin pozwoli na przedłużenie okresu eksploatacji o kilka lat i spowoduje, że wykładzina będzie przez cały czas pięknym dopełnieniem wystroju wnętrza.