Mobile: 513 123 590 | Warszawa 03-423 ul. Mała 7 lokal 27

kontakt@firmasprzatajaca.warszawa.pl


Czyszczenie pranie wykładzin dywanowych (tekstylnych)

Wykładziny dywanowe zajmują w skali popularności czołowe miejsce. Jest wręcz niezastąpiona w hotelach i biurach. Posiada wiele zalet - ozdabia i podnosi komfort wnętrz - ociepla - wygłusza, to tylko te najważniejsze cechy. Od rodzaju, czyli materiału, z którego wykonana jest wykładzina zależy absorpcja wody, odporność na zabrudzenia czy nawet uszkodzenia mechaniczne. Różne rodzaje wykładzin warunkują późniejsze sposoby utrzymania czystości i metody czyszczenia prania okresowego. Niewłaściwy dobór metody, sprzętu, preparatów czyszczących do konserwacji wykładzin dywanowych szybko doprowadzi do degradacji ich wyglądu a w rezultacie spowoduje wyraźne obniżenie estetyki pomieszczeń. Dodatkowe koszty związane z koniecznością wymiany zużytych przedwcześnie wykładzin to niepotrzebne straty i dezorganizacja pracy firmy. Profesjonalne czyszczenie pranie wykładzin dywanowych ma zasadnicze znaczenie dla przedłużenia żywotności i utrzymania prawidłowego wyglądu wykładzin dywanowych.

Profesjonalne firmy czyszczące piorące wykładziny dywanowe

Profesjonalne firmy czyszczące piorące wykładziny dywanowe powinny potrafić identyfikować wykładzinę dywanową, stosować i oferować różne odpowiednie metody, sprzęt i preparaty czyszczące optymalnie dopasowane do ich charakteru, aby uniknąć kosztownych odszkodowań.
Proponujemy Państwu jako jedna z nielicznych firm czyszczących - piorących nowoczesne technologie czyszczenia prania wykładzin dywanowych. Wybór właściwej metody, sprzętu i bezpiecznych, ekologicznych, biodegradowalnych preparatów czyszczących najwyższej jakości do tego celu.

Metody czyszczenia prania wykładzin dywanowych dzielimy na:

Czyszczenie pranie dogłębne wykładzin dywanowych

Metoda przeznaczona do czyszczenia prania wykładzin silnie zabrudzonych. Przy czyszczeniu praniu dogłębnym przemoczeniu ulega runo na całej swojej wysokości i z całej powierzchni zostaje usunięte zabrudzenie.
Osnowa wykładziny nie powinna być przemoczona !
Metodę czyszczenia prania dogłębnego wykładzin dywanowych zaleca się stosować raz do roku pod warunkiem, że między nimi będzie odbywało się czyszczenie pranie pielęgnacyjne.

Czyszczenie pranie pielęgnacyjne wykładzin dywanowych

Zabiegi pielęgnacyjne to metody, dzięki którym, zwilżenie środkiem czyszczącym nastąpi tylko na wierzchniej części runa i z niej usunięte zostanie zabrudzenie. Stosowanie metod z tej grupy wskazane jest do usuwania lekkich i średnich zabrudzeń. Uzyskany efekt będzie ograniczony. W zamian za to otrzymamy krótki czas schnięcia oraz niższy koszt.

Czyszczenie pranie wykładzin dywanowych na /sucho/

Jest to jedna z najprostszych i najbezpieczniejszych metod regularnej konserwacji wykładzin dywanowych. Dodatkową jej zaletą jest to, że pozwala na natychmiastowe używanie wykładziny bezpośrednio po zakończeniu czyszczenia. UWAGA !!! Metoda ta nie może być stosowana do czyszczenia prania wykładzin włosowatych (z długim runem).

Którą metodę czyszczenia prania właściwego wykorzystamy
zależy od:

Zapewniamy również:

Opracowanie stałego systemu planowej konserwacji wykładzin dywanowych w Państwa firmie. Korzystamy z najnowszych technologii, niezawodnych urządzeń i preparatów czyszczących gwarantujących najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

Używanie odpowiednich urządzeń czyszczących wykładziny dywanowe jest równie istotne jak stosowanie właściwych metod konserwacji oraz korzystanie ze skutecznych i bezpiecznych preparatów czyszczących.

Zachęcamy do systematycznej konserwacji i pielęgnacji wykładzin dywanowych.